2 1

3 1 45

4 1 

   1 05 

TRAKŲ RAJONO JAUNIMO TURIZMO IR LAISVALAIKIO CENTRAS

 

        TVIRTINU

   Direktorė

 

A.Piragienė

  2017-09-01 Įsak. Nr. V1-28

 

Rudens sąskrydžio, skirto Pasaulinei turizmo dienai, varžybų 

 

NUOSTATAI

 

I. LAIKAS IR VIETA

Rudens sąskrydžio, skirto Pasaulinei turizmo dienai, varžybos vyks 2017 m. rugsėjo 29-30 dienomis  poilsiavietėje “Vėrubė” prie Skaisčio ežero.  

 

II. DALYVIAI

Varžybose kviečiami dalyvauti Centro turizmo ir orientavimosi sporto visų amžiaus mokomųjų grupių ugdytiniai ir svečiai. 

 

III. PROGRAMA

 

rugsėjo 29 d.

 

12.00 Atvykimas ir registracija (paraiškų pateikimas). 

12.30 Varžybų pradžia. Orientavimosi sporto varžybos

16.00 Turizmo technikos varžybos.

20.00 Turistinė vakaronė. 

 

rugsėjo 30 d.

 

  9.00 Stovyklavietės tvarkymas.

11.00 Sąskrydžio pabaiga. Apdovanojimai.

 

IV. RUNGTYS

Turizmo technika. Galimos rungtys: paprastų gamtinių kliūčių įveikimas be specialių priemonių, pakilimas ir nusileidimas, šlaito traversas, užpelkėjusio ruožo įveikimas, kliūties įveikimas švytuokle, kabanti perkėla, laužo įkūrimas, sužeistojo transportavimas, perėjimas rąstu per vandens kliūtį, lygiagretės virvės, turistiniai mazgai.

Orientavimosi sportas. Startas iš stovyklavietės. Kontroliniai punktai ieškomi pasirinkta tvarka per 2.30 val.

 

M-12 4 KP

M-14V-125 KP

M-16V-146 KP

M-18V-167 KP

V-18 8 KP

 

Varžybos komandinės. Komandos sudėtis: 4 berniukai; 4 mergaitės; mišri (2 M ir 2 B). Komanda nugalėtoja nustatoma pagal geriausią laiką.

 

V. PARAIŠKOS

Į varžybas atvykusios komandos vadovas privalo teisėjų komisijai pateikti bendrąją ir rungčių vardines paraiškas.  

 

VI. APDOVANOJIMAI

Prizinių vietų laimėtojai apdovanojami medaliais.

Pastaba. Berniukų komandos sudėtyje gali būti 1 mergaitė. Mergaičių komandose berniukas startuoti negali. 

  Komandos privalo turėti pirmosios medicininės pagalbos vaistinėlę ir turistinį inventorių: kompasą, kuprinę su pakuromis ir degtukus laužui užkurti.

  Prašome tausoti gamtą: nežaloti gyvūnijos ir augmenijos, nešiukšlinti. Už gamtai padarytą žalą ir ugdytinų saugumą atsako komandos vadovas.

 

                               Vyr. specialistė                                                                                                     Dalia Keršienė