2 1

3 1 45

4 1 

   1 05 

Neformalaus ugdymo programos tikslas: Skatinti orientavimosi sportą, kaip fizinio lavinimo, sveikatos stiprinimo ir grūdinimo(si) veiklą. Ugdytinių amžius : 10 - 18 metų. Programos trukmė per metus (val.): (pvz., jei užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę po 1 ak. Val., vienerių mokslo metus programos trukmė – 72 val., jei po 2 ak. val. – 144 val.) : 704 val.

Teorinis mokymas (kokios gaunamos žinios, trukmė (val.): 304 val.

 • Mokomi orientavimosi sporto pagrindų: pažinti topografinių, sportinių žemėlapių sutartinius ženklus, vietovės reljefą ir jo vaizdavimą žemėlapyje, žemėlapių mastelius.
 • Mokomi pasirūpinti sportininko higiena.
 • Mokomi praktiškai pritaikyti įgytas žinias apie orientacininko aprangą ir inventorių.
 • Ugdomos charakterio savybės: ištvermė, valingumas.
 •  Mokomi varžybų taisyklių. Mokomi  žaidimų ir atlikti įvairias pratybas.
 • Rengiami dalyvauti mokomosiose ir kt. varžybose.
 • Vykdomas bendrasis fizinis rengimas.

Mokymosi rezultatai (įgytos kompetencijos, įgyti įgūdžiai):

 • Žinos orientavimosi sporto pagrindus: gebės pažinti topografinių, sportinių žemėlapių sutartinius ženklus, atpažinti vietovės reljefą ir jį perteikti žemėlapyje, suvokti žemėlapių mastelius.
 • Išmanys sportininko higieną, žinos orientacininko aprangą ir inventorių.
 • Gebės laikytis varžybų taisyklių,  žaisti žaidimus ir atlikti įvairias pratybas.
 •  Bus pasirengę dalyvauti mokomosiose ir kt. varžybose.
 • Žinos istorijos, kultūros ir gamtos paminklus bei apie jų saugojimą.
 •  Sustiprės fiziškai.