2 1

3 1 45

4 1 

   1 05 

            Neformalaus ugdymo programos tikslas : Aktyvinti turizmo sporto veiklą, Skatinti turizmo sportą, kaip vieną  sveikatingumo, aktyvaus poilsio ir turiningo laisvalaikio praleidimo bei  pažinimo veiklų, turinčią veiksmingiausią poveikį. Ugdytinių amžius : 10-18 metų.

            Programos trukmė per metus (val.): (pvz., jei užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę po 1 ak. val., vienerių mokslo metus programos trukmė – 72 val., jei po 2 ak. val. – 144 val.)

            Teorinis mokymas (kokios gaunamos žinios, trukmė (val.). 304 val.

 • Supažindinami su topografija, azimutu, kompasu, žemėlapiais, masteliu, turizmo technika, inventoriumi ir jo naudojimusi.
 • Supažindinami su saugos reikalavimais  žygiuose ir mokomi teikti pirmąją pagalbą.
 •  Supažindinami su keliautojų buitimi ir asmens higienos priežiūra žygyje, maisto ruošimo žygiuose specifika.
 • Teikiamos žinios: kraštotyros, varžybų bei sąskrydžių organizavimo, apie teisėjų kolegijos darbą.
 •  Supažindinami su aplinkosaugos taisyklėmis, poilsiaviečių, sveikatingumo trasų rengimo metodika, turizmo rūšimis.
 • Teikiamos žinios apie bendrąjį fizinį keliautojo rengimą: treniruotės principai, fizinės organizmo savybės, nuovargio simptomai po įvairaus fizinio krūvio, sportiniai ir judrieji žaidimai. 400 val.
 •  Mokomi pritaikyti įgytas topografijos žinias, nustatyti azimutą vietovėje ir žemėlapyje bei eiti azimutu atvira ir uždara vietove.
 • Mokomi nustatyti atstumą vietovėje ir žemėlapyje bei naudotis žingsniamačiu.
 • Mokomi pritaikyti įgytus turizmo technikos įgūdžius: eiti lygiagrečiomis virvėmis, įveikti oro perkėlą, eiti  ryšyje, pakilti ir nusileisti diulferio pagalba, naudotis turistiniu inventoriumi (karabinais, apraišais, lapeliais, repšniūrais, pagrindinėmis virvėmis).
 • Mokomi sudaryti žygio maršrutą ir jį įveikti bei atlikti įvairius  darbus:  įrengti stovyklavietę, įkurti laužą, sukomplektuoti turistinį inventorių, gaminti maistą.
 • Mokomi pritaikyti gebėjimus: vykdyti apklausas, tyrimus, stebėjimus, bendrauti su gyventojais.
 •  Mokomi organizuoti varžybas, sąskrydžius bei juose teisėjauti.
 •  Mokomi poilsiaviečių, sveikatingumo trasų (į)rengimo metodikos, laikytis aplinkosaugos taisyklių.
 •  Pažins turizmo rūšis.
 •  Mokomi vykdyti vienos, dviejų, daugiadienius ir kategorinius mokomuosius žygius.
 • Vykdomas bendrasis fizinis keliautojo rengimas.
 • Mokomi pagrindinių treniruotės principų, apibūdinti fizines organizmo savybes, pažinti nuovargio simptomus po įvairaus fizinio krūvio.
 • Mokomi organizuoti įvairius sportinius ir judriuosius žaidimus. 

            Mokymosi rezultatai (įgytos kompetencijos (įgyti įgūdžiai):

 • Žinos topografiją.
 • Gebės: nustatyti azimutą, naudotis inventoriumi, kompasu ir žemėlapiais; suteikti pirmąją pagalbą žygiuose; atlikti keliautojų buities darbus, pasirūpinti asmens higiena, paruošti žygiuose maistą.
 • Įvaldys  turizmo techniką.
 • Gebės pritaikyti kraštotyros gebėjimus: vykdys apklausas, tyrimus, stebėjimus, bendraus su gyventojais.
 • Gebės organizuoti varžybas, sąskrydžius bei juose teisėjauti. Žinos turizmo rūšis.
 • Gebės vykdyti vienos, dviejų, daugiadienius ir kategorinius mokomuosius žygius. 
 • Sustiprės fiziškai. Įgis įgūdžių ir žinių savarankiškai sportuoti.
 • Gebės nustatyti savo fizines galias ir nuovargio simptomus.
 • Gebės žaisti  sportinius ir judriuosius žaidimus bei juos organizuoti.