Print

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 I ket.

Finansinės veiklos ataskaita už 2018 m. I ket.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2018 m. I ket.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2018 I ket.

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 III ket.

Finansinės veiklos ataskaita už 2018 m. III ket.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2018 m. III ket.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2018 III ket.